Home Video

Video

Kênh youtube, chia sẻ những clip về xe cộ

Dọn xe Yamaha Mio đi chợ P.2/ Yamaha Mio Restoration P.2

0
https://www.youtube.com/watch?v=khvWH8ELa5w&ab_channel=K-Gara

Dọn xe Yamaha Mio đi chợ P.1/ Yamaha Mio Restoration P.1

0
https://www.youtube.com/watch?v=ZdaIKSi_wgc&t=56s&ab_channel=K-Gara